HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Bảng lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất

8


Nội dung bài viết:

  1. Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank
  2. Lãi suất Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân
  3. Lãi suất ngân hàng Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp 

Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank

Hồi tháng 7/2022, lãi suất Vietcombank cao nhất là 5,5% với kỳ hạn 12 tháng; lãi suất thấp nhất là 3% đối với khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1, 2 tháng.

Bước sang tháng 8, ngân hàng Vietcombank đã điều chỉnh tăng mức lãi suất lên 0,1% tại hầu hết các kỳ hạn gửi, nâng mức lãi suất tăng cao nhất lên 5,6% cho khách hàng cá nhân và 4,5% cho khách hàng doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng Vietcombank cũng đồng loạt tăng 0,1% tại các kỳ hạn 1 – 3 tháng và 12 – 60 tháng, hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được giữ nguyên. Do đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất từ 3%/năm đến 4,7%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 – 60 tháng. 

Lãi suất Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân

(Cập nhật tháng 8/2022)

Kỳ hạn

VND

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

   

7 ngày

0,2%

9 tháng

4,0%

14 ngày

0,2%

12 tháng

5,6%

1 tháng

3,1%

24 tháng

5,4%

2 tháng

3,1%

36 tháng

5,4%

3 tháng

3,4%

48 tháng

5,4%

6 tháng

4,0%

60 tháng

5,4%

Nguồn: Website ngân hàng Vietcombank

Lãi suất ngân hàng Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp 

(Cập nhật tháng 8/2022)

Kỳ hạn

VND

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

   

1 tháng

3%

12 tháng

4,7%

2 tháng

3%

24 tháng

4,5%

3 tháng

3,3%

36 tháng

4,5%

6 tháng

3,7%

48 tháng

4,5%

9 tháng

3,7%

60 tháng

4,5%

Nguồn: Website ngân hàng Vietcombank

Trên đây là một số thông tin tham khảo về lãi suất ngân hàng Vietcombank. Để cập nhật thông tin mới nhất và chi tiết nhất, bạn có thể tham khảo website của ngân hàng tại địa chỉ:https://onehousing.vn/thong-tin-va-doi-song/bang-lai-suat-ngan-hang-vietcombank-moi-nhat