HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Bất động sản Quảng Ngãi sôi động thêm nguồn cung từ các dự án đấu giá đất

0


Ngày 12/7/2022, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp nhằm lắng nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2022.

Theo đó, sau khi nghe Quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và ý kiến của đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, đối với dự án Công viên cây xanh kết hợp một số dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng tại phường Trần Phú và dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc (1,82 ha), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung bám sát các mốc thời gian theo Kế hoạch đã ban hành, triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án trước ngày 30/9/2022.

Trong đó, đối với dự án Chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc (1,82 ha), yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi, giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/7/2022.

Đối với dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, ông Minh yêu cầu ngay sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 10/8/2022.

Qua đó đảm bảo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 20/10/2022.

Đối với dự án Chỉnh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm khẩn trương lập các thủ tục trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/7/2022 để tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 20/8/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 23/5/2022.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương (2,8ha), yêu cầu phải giải phóng mặt bằng sạch của dự án theo tiến độ được giao, đảm bảo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chậm nhất ngày 05/10/2022.

Đối với dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 225/TB-UBND ngày 07/6/2022.

Tương tự, đối với dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê, yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 12/7/2022.

Đối với dự án Khu du lịch Khánh Long – Mỹ Khê, ông Minh đề nghị triển khai loạt nhiệm vụ có liên quan nhằm đảm bảo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 30/10/2022.

Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tập trung hoàn thành các hồ sơ, thủ tục có liên quan để bàn giao mặt bằng sạch cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong quý 2/2023.

Source link