HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Cao tốc Bắc – Nam: Chỉ đạo mới của Bộ Giao thông về thời gian khởi công

3


Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 phải được khởi công trước ngày 31/12/2022.

Hình minh họa.

Mới đây, Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Nhằm đáp ứng tiến độ phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án thành phần hoàn thành trước ngày 10/12/2022, khởi công trước ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết số 18 của Chính phủ, Bộ GTVT ấn định hàng loạt mốc thời gian các Ban QLDA QLDA 2, 6, 7, 85, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận cần thực hiện:

Trước ngày 22/7/2022 phải hoàn thành công tác phê duyệt đề cương nhiệm vụ

Trước ngày 25/7/2022 phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn thẩm tra.

Trước ngày 25/7/2022 phải báo cáo bộ GTVT về việc lập kế hoạch triển khai chi tiết công tác khảo sát hiện trường (địa hình, địa chất, thủy văn), thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình, lập dự toán, trình thẩm định, phê duyệt… đảm bảo tính khả thi và đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đến ngày 30/11/2022 phải hoàn thành ngày bàn giao 70% diện tích GPMB cho dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Các hạng mục công việc yêu cầu bao gồm:

Tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần, đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB theo quy định.

Sớm hoàn thiện thủ tục liên quan, bàn giao cho các chủ đầu tư tiểu dự án thành phần GPMB để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Riêng Ban QLDA 6 phải chủ trì, thống nhất với các Ban QLDA khối lượng công tác khảo sát đã thực hiện, chuẩn xác lại khối lượng khảo sát bước khảo sát bước thiết kế kỹ thuật đảm bảo đầy đủ số liệu phục vụ thiết kế theo đúng quy định; thống nhất khối lượng các hạng mục cần tận dụng; Phương án khảo sát mỏ vật liệu xây dựng đảm bảo đầy đủ số liệu lập thiết kế kỹ thuật, dự toán; Tính toán chi phí thiết kế bước thiết kế kỹ thuật.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính. Tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính khoảng 146.990 tỷ đồng. Dự án được chia ra làm 12 thành phần với 7 chủ đầu tư tham gia thực hiện:

Ban QLDA Thăng Long sẽ làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng;

Ban QLDA 6 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Vũng Áng – Bùng và Bùng – Vạn Ninh.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án thành phần: Vạn Ninh – Cam Lộ.

Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư dự án thành phần: Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Hoài Nhơn – Quy Nhơn và Quy Nhơn – Chí Thạnh.

Ban QLDA 7 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Chí Thạnh – Vân Phong và Vân Phong – Nha Trang.

Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau.

Source link