HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Cen Land huy động hơn 2.000 tỷ để làm gì?

2


Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán: CRE) vừa thông báo về việc đã thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu thưởng.

Theo đó, Cen Land sẽ phát hành số lượng 201.559.449 cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 và giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 24/8 đến 9/9/2022. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 24/8 đến 13/9/2022.

Đợt phát hành cổ phiếu này chỉ dành cho cổ đông hiện hữu của công ty và chốt danh sách đăng ký vào ngày 16/8.

Cen Land dự kiến huy động được 2.016 tỷ đồng từ đợt phát hành này cho mục tiêu đầu tư vào dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành, dự án Khu dân cư Khe Cát, trả nợ gốc trái phiếu đã phát hành và vốn vay ngân hàng.

Cụ thể, 500 tỷ đồng thanh toán nợ gốc trái phiếu, khoảng 216 tỷ đồng trả nợ ngân hàng. Còn lại, 1.300 tỷ đồng dùng để nhận chuyển nhượng một phần các dự án bất động sản thuộc Dự án Khu Dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành và Dự án Khu dân cư Khe Cát tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Bên cạnh đó, Cen Land cũng phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 100:30. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 60,4 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 604,798 tỷ đồng.

Thông qua 2 phương án, Cen Land sẽ phát hành tổng cộng 262,07 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 2.016 tỷ đồng lên 4.636 tỷ đồng.

Năm 2022, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.500 tỷ đồng, tăng 51,9% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, tăng 57,4% so với 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 của Cen Land, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 141,88 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng tồn kho ghi nhận còn 425,64 tỷ đồng, bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại.

Tính đến ngày 31/3/2022, Cen Land đã phát hành 201.599.557 cổ phiếu phổ thông trên thị trường.

Source link