HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Doanh thu TTC Land chỉ bằng 10% cùng kỳ

2


Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt 100,3 tỉ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản đạt hơn 40 tỉ đồng, giảm 94% và doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt hơn 5 tỉ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp trong quý cũng chỉ đạt 32 tỉ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính là điểm sáng trong báo cáo của TTC Land khi tăng mạnh 1,8 lần lên hơn 206 tỉ đồng, chủ yếu là lãi thanh toán các khoản đầu tư và lãi được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lãi gần 13 tỉ đồng đầu tư vào công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc chi phí tài chính tăng tới 2,4 lần, đạt 128,6 tỉ đồng, cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp 23,7 tỉ đồng, cùng khoản lỗ khác 2 tỉ đồng đã khiến lợi nhuận sau thuế quý 2 của TTC Land chỉ đạt 65 tỉ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước,

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận gần 496 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 59% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 124 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.135 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỉ đồng, lần lượt tăng 26,8% và 23,9% so với kết quả đạt được trong năm 2021.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp là hơn 9.880 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn với hơn 4.671 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có hơn 2.857 tỉ đồng hàng tồn kho, chủ yếu tại 9 dự án như Jamona City (gần 1.173 tỉ đồng), Charmington Dragonic (gần 576 tỉ đồng), Charmington Tamashi Đà Nẵng (gần 492 tỉ đồng), Jamona Cầu Tre (gần 196 tỉ đồng),…

Source link