HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Dòng vốn gần 16.000 tỷ đồng đổ vào Bình Định

11


Trong 7 tháng đầu năm 2022, Bình Định thu hút 44 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư lên đến gần 16.000 tỷ đồng.

Cụ thể, 7 tháng qua có 10.768 tỷ đồng tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 09 dự án, với tổng vốn tăng thêm 5.196 tỷ đồng.

Theo đó, có 19 dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp với tổng vốn đầu tư 366,52 tỷ đồng; 12 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 8.105 tỷ đồng và 13 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 2.296 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Đối với đầu tư nước ngoài, có hai trường hợp điều chỉnh tăng vốn, 01 trong khu công nghiệp và 01 ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế; tổng vốn điều chỉnh tăng 2,03 triệu USD.

Cả tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.093,68 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 848,06 triệu USD và 48 dự án ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 245,62 triệu USD.

Phân theo lĩnh vực có 31 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 09 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; 03 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản và 01 dự án lĩnh vực công nghệ thông tin.

Một số dự án lớn như: Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software của Công ty TNHH Phần mềm FPT với vốn đăng ký đầu tư 2000 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm của Công ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm với vốn đăng ký đầu tư 250 tỷ đồng; dự án Nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm của Công ty TNHH AVP Quang Trung với vốn đăng ký đầu tư 165,56 tỷ đồng; dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh của Công ty CP Nguyệt Anh với vốn đăng ký đầu tư 115 tỷ đồng.

Để tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh các giải pháp thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trọng tâm các tháng cuối năm 2022.

Trong đó tỉnh tập trung rà soát tình hình triển khai các dự án đã được chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, kể cả các dự án đấu thầu, đấu giá. Qua đó sẽ kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cho những dự án có vướng mắc, khó khăn hoặc thu hồi, chấm dứt các dự án không còn khả năng triển khai.

Đồng thời, tăng cường tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đã đủ điều kiện tổ chức. Đồng thời tăng cường giao cho các địa phương tổ chức lựa chọn, nhất là các dự án đấu giá.Bên cạnh đó, đề xuất phương án lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Source link