HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án khu đô thị tại thị xã Long Mỹ

0

Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án khu đô thị tại thị xã Long Mỹ

Cả 2 dự án khu đô thị mới được thực hiện tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, có tổng vốn đầu tư gần 264 tỷ đồng.

Một góc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Báo Hậu Giang

Ngày 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký Quyết định số 119/QĐ- UBND chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực (Địa chỉ trụ sở số 29, đường Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 9,2ha, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 561/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Dự án có vốn đầu tư trên 131.629 triệu đồng; trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án gần 80.168 triệu đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 39.495 triệu đồng; chi phí dự phòng trên 11.966 triệu đồng.

Vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 26.330 triệu đồng; còn lại vốn huy động từ các tổ chức tín dụng trên 105.299 triệu đồng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa cũng đã ký Quyết định số 120/QĐ- UBND chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực là nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu đô thị mới khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ với diện tích khoảng 10,11 ha.

Dự án có vốn đầu tư trên 132.294 triệu đồng; trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án  trên 73.409 triệu đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 46.858 triệu đồng, chi phí dự phòng gần 12.027 triệu đồng.

Vốn góp của nhà đầu tư là 26.460 triệu đồng; vốn huy động từ các tổ chức tín dụng trên 105.834 triệu đồng.

Về tiến độ thực hiện, cả 2 dự án nêu trên hoàn thành 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Source link