HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

[Infographic] Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 của Hà Nội

5


Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 xác định, tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở Hà Nội là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.

Source link