HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Khu đô thị Nam Sông Ba sẽ được lập quy hoạch 1/2.000 UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Đồ án Khu đô thị Nam Sông Ba do Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị TDH Ecoland là nhà tài trợ lập quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 500 ha tại xã Hòa Thành, thị xã Đông

0

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức thực hiện lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Sông Ba.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Đồ án Khu đô thị Nam Sông Ba do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị TDH Ecoland là nhà tài trợ lập quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 500 ha tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa và một phần diện tích phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa (tại Thông báo số 439/TB-UBND ngày 16/7/2018).

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan để nghe Nhà đầu tư báo cáo ý tưởng quy hoạch khu vực trên và UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận ý tưởng quy hoạch (tại Thông báo số 306/TB-UBND ngày 26/7/2019).

Tuy nhiên, phạm vi ranh giới đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch của Công ty TDH Ecoland thuộc khu vực phát triển đô thị ven sông Ba. Khu vực phát triển đô thị ven sông Ba đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập Hồ sơ đề xuất (tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 11/5/2021).

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì là cơ quan tổ chức lập hồ sơ đề xuất, Công ty TNHH Vina Capital Real Estate là đơn vị chủ trì nghiên cứu, tài trợ kinh phí lập hồ sơ đề xuất.

Hiện nay, Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên đã được thông qua UBND tỉnh ngày 17/8/2022 và được UBND tỉnh kết luận (tại Thông báo số 207/TB-UBND ngày 30/8/2022).

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh; Công ty TNHH Vinacapital Real Estate và đơn vị tư vấn hoàn thiện Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên; đồng thời tham mưu dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị nêu trên, trước khi trình phê duyệt theo quy định.

Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị ven sông Ba được UBND tỉnh phê duyệt sẽ là cơ sở để Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức thực hiện lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Nam Sông Ba.

Source link

%d bloggers like this: