HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Lâm Đồng thúc tiến độ dự án khu đô thị hơn 25.000 tỷ đồng

0


Ngày 27/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng phát đi Công văn số 2785/STNMT-QLĐĐ đề nghị Công ty CP du lịch Sài Gòn Đại Ninh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương cho Công ty CP du lịch Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 24 tháng (kể từ ngày 28/1/2022) đối với dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã đề nghị Công ty tập trung các nguồn lực đầu tư hoàn thành dự án đi vào hoạt động theo cam kết quy định.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Lâm Đồng và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty CP du lịch Sài Gòn Đại Ninh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nêu trên mà không phải chờ khi có giá đất chuyển mục đích sử dụng đất và nộp xong tiền sử dụng đất mới triển khai đầu tư các hạng mục của dự án.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm, việc xác định giá giao quyền sử dụng đất sẽ thực hiện đồng thời với thủ tục triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Trước đó, ngày 5/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng phát đi báo cáo số 336/BC-KHĐT gửi UBND tỉnh Lâm Đồng Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đến tháng 9 năm 2022 và các nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000716, ngày 30/12/2010 cho Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh với mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái.

Dự án có quy mô đầu tư gồm các khu biệt thự, công trình công cộng, cây xanh công viên; diện tích 3.595,45 ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty đã hoàn thành thủ tục thuê đất, thuê rừng để triển khai dự án với diện tích 1.428,3ha; được chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 1; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường – hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng.

Công ty cũng đã xây dựng một số công trình kiến trúc, san gạt đường giao thông và rải cấp phối một số đoạn đường, với vốn đã đầu tư 2.296 triệu đồng, chiếm 9% tổng mức đầu tư.

Dự án đã được UBND tỉnh gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng tại văn bản 725/UBND-ĐC ngày 28/01/2022.

Ngày 27/5 mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã làm việc với Công ty, yêu cầu cam kết tiến độ và thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Ngày 05/7/2022, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh có Văn bản số 1427/HĐTĐGĐ đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát lại phương án giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất của dự án theo quy định.

Source link

%d bloggers like this: