HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Masan phát hành cho công chúng 4.000 tỷ trái phiếu không có tài sản đảm bảo với lãi suất cao để trả nợ trái ph…

0


Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chào ra công chúng tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, Masan sẽ chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng và được chào bán trong 2 đợt.

Masan cho biết, mục đích phát hành nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Theo phương án sử dụng vốn, trong số 4.000 tỷ đồng dự kiến thu được từ việc bán trái phiếu ra công chúng, Masan sẽ sử dụng 2.000 tỷ đồng trong quý 1/2023 để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 (mã MSN12001) với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.

2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN032023 (mã MSN12003) với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Kỳ hạn của 2 lô trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 60 tháng (5 năm) kể từ ngày phát hành.

Dự kiến 2 lô trái phiếu này sẽ được phát hành tương ứng trong quý I/2023 và quý II/2023.

Trái phiếu của Masan có lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,1% cộng với lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng bằng tiền Đồng do BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MBbank công bố trên website vào hoặc vào khoảng 11h sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó).

Với với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm lên đến 8-9% như hiện nay, lãi suất trái phiếu của Masan vào khoảng 12% – là mức lãi suất cao trên thị trường.

Source link

%d bloggers like this: