HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Một doanh nghiệp gỗ báo lãi quý 2 đạt gần 160 tỷ đồng

5


Nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng và nguồn thu từ đầu tư bất động bất sản, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 1.058 tỷ đồng, tăng 14,8%; lãi sau thuế ở mức 158,8 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, CTCP Gỗ An Cường (Mã: ACG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với doanh thu và lợi nhuận ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong giai đoạn này của Gỗ An Cường đạt 1.059 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là 159 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 15% và 16,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Gỗ An Cường báo lãi quý 2 đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước

Trong kỳ, doanh nghiệp này ghi nhận giá vốn hàng bán chỉ ở mức thấp, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 308 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ.

Mặc khác, chi phí quản lý và bán hàng mặc dù ghi nhận mức tăng nhưng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu chi phí đã giúp Gỗ An Cường ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng gần 17% so với nửa đầu năm ngoái, ở mức 159 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía lãnh đạo Gỗ An Cường, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng để tăng doanh thu. Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng do lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư bất động sản.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, Gỗ An Cường ghi nhận mức doanh thu 1.915 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận sau thuế đạt 297 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu mục tiêu 4.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 550 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Gỗ An Cường đã hoàn thành được hơn 45% kế hoạch doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của đơn vị này là 5.143 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, có 1.846 tỷ đồng dành cho các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra, hàng tồn kho của công ty tại thời điểm cuối tháng 6 là 1.527 tỷ đồng, tăng 6,5%. Nợ vay tài chính ở mức 737,5 tỷ đồng, tăng 30% và toàn bộ là nợ ngắn hạn các ngân hàng.

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 135,8 triệu cổ phiếu của Gỗ An Cường hồi cuối tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngành gỗ nãy cũng đã chốt phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 2:1, tương ứng 43,82 triệu cổ phiếu mới được phát hành để nâng vốn điều lệ từ 876,5 tỷ đồng lên 1.358 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu ACG của Gỗ An Cường đang ở mức đóng cửa giá tham chiếu 65.400 đồng/cổ phiếu.

Source link