HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị quy mô lớn

8


UBND tỉnh Ninh Thuận đã và đang tập trung chỉ đạo hoàn thành các đồ án quy hoạch lớn, quan trọng và đẩy nhanh tiến độ các khu đô thị.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa phát đi báo cáo số 180/BC-UBND về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, UBND tỉnh Ninh Thuận đã và đang tập trung chỉ đạo hoàn thành các đồ án quy hoạch lớn như, nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; quy hoạch phân khu xây dựng cảng cạn Cà Ná; đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy; đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Mũi Dinh; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Top Resort…

Song song với đó, Ninh Thuận cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các khu đô thị. Trong đó, dự án khu đô thị mới bờ sông Dinh quy mô 1.713 tỷ đồng đã được tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng gồm: Dự án khu đô thị mới Bắc Sông Ông; khu đô thị mới Khánh Hải; dự án khu đô thị mới Khánh Hải – Khu đất Sân vận động Khánh Hải (cũ).

Về đầu tư phát triển, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư và tăng tính công khai, minh bạch trong thu hút đầu tư.

Ninh Thuận cũng đã tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, có quy mô lớn gắn với công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, xử lý kịp thời các dự án chậm tiến độ.

Về thu hút đầu tư, đến cuối tháng 6/2022, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận địa điểm cho 15 dự án với tổng vốn 13.690 tỷ đồng.

Trong đó, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư kèm nhà đầu tư cho 4 dự án quy mô 1.967 tỷ đồng; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (để làm cơ sở lựa chọn Nhà đầu tư) cho 4 dự án quy mô 5.043 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương về địa điểm cho 7 dự án quy mô 6.680 tỷ đồng.

Source link