HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Tiến độ các dự án hiện đang ra sao? -…

7


Bộ Công an vừa yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình.

Ngày 20/7, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết tỉnh này vừa nhận được văn bản của Bộ Công an yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình.

Theo đó, có đến 10 dự án của FLC tại Quảng Bình được Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu gồm: dự án trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình; dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh; dự án công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình; dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links; dự án công viên thể thao mạo hiểm FLC; dự án đầu tư xây dựng công trình Clubhouse; dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh; dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros; dự án công viên thể thao mạo hiểm FLC Faros.

Thời hạn Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Bình cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án nói trên được giới hạn trước ngày 30-7.

Phối cảnh một phân khu tại một dự án của FLC ở Quảng Bình

Tiến độ các dự án hiện đang ra sao?

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, ngày 9/6/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt danh sách 113 dự án với tổng diện tích 2.413 ha cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2022. Trong số 113 dự án cần xác định giá đất cụ thể nêu trên có rất nhiều dự án của Tập đoàn FLC.

Theo đó, dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình quy mô 57,55 ha tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Dự án công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình quy mô 324 ha tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 quy mô 7,41 ha tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros quy mô 1,22 ha tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh (dự án 2) quy mô 29,12 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros (dự án 4) quy mô 14,33 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Dự án công viên thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình (dự án 7) quy mô 5,89 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Dự án công viên thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình (dự án 8) quy mô 1,65 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Dự án FLC Quảng Bình Golf Links (dự án 6) quy mô 92,28 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định hồ sơ, phương án giá đất cụ thể, hoàn thiện phương án giá đất trình UBND tỉnh quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại sở; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể theo quy định.

Source link