HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

TP.HCM cần 672.000 tỉ đồng để đầu tư trong giai đoạn 2021-2025

0


Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 của TP.HCM là 672.000 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương của TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ giao là 142.557 tỉ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 21% tổng nhu cầu.

Hình minh họa

Thông tin trên được đề cập đến trong Chỉ thị về tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và trung hạn giai đoạn 2021-2025 vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Theo đó, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 là 142.557 tỉ đồng, bao gồm vốn từ nguồn bội chi ngân sách TP.HCM là 14.873,1 tỉ đồng, vốn cân đối ngân sách Thành phố là 127.683 tỉ đồng.

UBND TP.HCM công bố, giai đoạn 2021-2025, số công trình, dự án chuyển tiếp, các công trình, dự án triển khai mới, các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 1.191 dự án được bố trí tổng số vốn là 67.853 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 48% tổng số vốn trung hạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Thành phố (142.557 tỉ đồng). Đến nay 298 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tính đến ngày 30/9, tổng vốn đã giải ngân của Thành phố là 10.379 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 27,3% tổng kế hoạch vốn được giao (37.996 tỉ đồng). Trong đó, vốn cân đối ngân sách Trung ương chỉ đạt tỉ lệ 3%, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 29%.

Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác giải ngân, tiến độ thi công các dự án bao gồm: tác động của dịch COVID-19 và các yếu tố bên ngoài, dẫn đến giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước phí hàng hóa tăng cao.

Bên cạnh đó còn có các vấn đề như việc huy động nhân lực, thiết bị phục vụ các dự án bị gián đoạn; vướng mắc về thủ tục đầu tư; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, nhiều thủ tục…

Giai đoạn tiếp theo, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư lập kế hoạch bố trí vốn và giải ngân cho các tháng còn lại của năm 2022 và các năm tiếp theo (theo từng năm 2023, 2024, 2025). Cùng với đó phải dự kiến thời gian hoàn thành dự án.

Thành phố chỉ đạo xem xét, đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với các dự án 2 năm liên tiếp không đăng ký nhu cầu bố trí vốn hằng năm để khởi công thực hiện dự án hoặc dự án không có khả năng tiếp tục giải ngân vốn; đề xuất điều chuyển vốn cho các dự án cấp bách và có tính khả thi thực hiện cao hơn.

Source link

%d bloggers like this: