HoangBac.net
Website cung cấp thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản.

Xử nghiêm việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nhơn Hội

12


UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương cưỡng chế, tháo dỡ đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên địa bàn khu Kinh tế Nhơn Hội. Nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng trên thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các huyện Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn và hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ trong tháng 09/2022; đối với các trường hợp phát sinh hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo tính pháp lý và thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ trước hoàn thành ngày 31/12/2022.

UBND thành phố Quy Nhơn và 3 huyện trên tăng cường quản lý, xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cưỡng chế ngay các hành vi vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép khi mới bắt đầu.

Nếu trường hợp để xảy ra các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà, công trình trái phép thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp trên; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan theo quy định.

Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội tiếp tục được thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày 31/12/2023.

Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ Tướng Chính phủ.

Khu kinh tế Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phương Mai, có diện tích đất tự nhiên khoảng 12.000 ha, bao gồm các xã: Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải và khu vực 9 của phường Hải Cảng thuộc thành phố Quy Nhơn; một phần các xã Phước Hòa, Phước Sơn thuộc huyện Tuy Phước; một phần các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Hải thuộc huyện Phù Cát.

Source link